Şirketlerde Temsil ve İlzam Yetkisi

<< < (2/8) > >>

Gökhan Alnargun:
1.derece imza  yetkisi : şirketi menferit olarak tek başına temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
2.derece imza yetkisi : en az 2 kişi ile müştereken yapılan temsil ve ilzam türüdür.
0. derece imza yetkisi  şirketi hiç bir şekilde temsil ve ilzam edememekle birlikte,kanuni temsilcilerin
hazırladıkları belgeleri spk sunucusuna bağlanarak göndermek...

Okay Kır:
Slm Kolay gelsin
Bir kişi aracılığı ile bir iş alacağız belediyeden bizden bir noterden yapılacak bir belge istedi
'...........Bel ediyesi nezninde yapılacak işlemlerde ....oğlu...doğumlu...............'a muamelerinin yürütülmesi ve takibi için imza yetkisi verilmiştir.' diye bir yetki belgesi istedi tereddüte düştük bu yetki belgesi ile herhangi bir iş sözleşmesi yapabilirmi bizim haberimiz olmadan yani bu verilen yetki ile sadece iş takibi yapabilir yoksa hertürlü anlaşma imzalama yetkisi almış mı olur
Birde hertürlü imza yetkisi için yetki belgesinde hangi ibare geçmesi gerekir
Bildiğim ahzu kabz ibaresi olması gerekir
Teşekkürler

Okay Kır:
Slm Kolay gelsin
Firma sahibi hemde müdür fakat müdür ataması yaparken gazetede şöyle denmiş;'şirket işleri veya muamemeleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.10 yıllığına şirketi bankalarda ssk,tapu kadastroda,gümrük idarelerinde,üniversitelerde,kaymakamlıkta,nufus dairelerinde,postane teşkilatında,belediyelerde,vergi dairelerinde vb.tüm kamu  kurum ve kuruluşlarında münferiden ve müştereken imza ile temsil ve ilzama yetkili olmak üzere şirket müdürlüğüne ...... .......... yetkili kılındığına dair iş bu karar oy birliği ile alınmıştır.'
Şimdi biz bir faktoring firması ile iş yapmaya başlayacakken faktoring firması bizimle iş yapmak için müdürünüzün yetkisi yoktur dedi çünkü müdür seçilirken görev kısıtlaması yapılmış sadece bankalar denmiş tüm finans kurumları denmemiş dediler ve işlem yapmadılar
-şimdi söyledikleri doğrumu
-müdür olan kişi hertürlü yetkiye sahip değilmidir
-Kararı yazdım gerçekten kısıtlı müdürlükmü verilmiş
-En kısa yoldan herşeye yetkili yapmak için nasıl bir karar almalıyız
Teşekkürler

mehmet ali gün:
merhaba okay bey

Ltd.Şti.'lerde Şirket müdürü Anasözleşme gereğince anasözleşmede yeralan şirket konusuna giren faaliyetlerin tümünü yapmaya yetilidir. Yine ana sözleşme gereğince Şirket müdürü münferiden şirket kaşesi altında atacağı imza ile şirketi tüm işlerde temsil ve ilzama yetkilidir. Bu sebeple bir kısım işler hakkında belki sınırlama getirilebilir ve bu sınırlamalar sonradan tadil edilmesi gözönüne alınırsa konabilir fakat yapabileceği işler bu kadar genelken bunları tek tek temsil belgesinde yer vermek şimdi sizinde söylediğiniz gibi bazı sorunları beraberinde getiriyor. Vekalet verilirken bu kısıtlamalara yer verilir , en kısa yoldan yapabileceğiniz hemen ortaklar kurulunu toplayıp temsile yetkili müdür hakkında temsil sınırlandırmalarını kaldırıp, şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkilidir  münferiden atacağı imza ile şeklinde yeni bir karar almanız ve bunu tescil ettirmenizdir.

iyiakşamlar

Okay Kır:
Slm Kolay gelsin
Şirket müdürlerine genelde verilen yetkilerde geçen 'temsil ve ilzam' ve 'ahzu kabz' kelimeleri bu yetkileri alan kişiye ne vermiş oluyor kısacası bu kelimelerin vermiş olduğu yetkiler nelerdir kelime kelime açıklayabilirsek çok memnun olurum
Şimdiden teşekkürler

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa