Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı

(1/1)

Çiğdem Kılıç:
arkadaşlar bir mükellef bedelsiz olarak ithalat yaptığında işlyeiş nasıl oluyor?
yani o malı kullandığında kar zarar durumu nasıl olacak?kanun tebliğ nerde bulabilirim acil gerekiyor.

halilcan_29:
Sayın MEslektaş,

 Emsal bedeliyle gelirlere atarsınız...Sonuçta,  özvarlıkta bir artış meyadana getirmektedir. ...

Kolay gelsin

Çiğdem Kılıç:
peki bununla ilgili mevzutta nereye bakmam gerek.mükellefe bilgi verirken dayanak gerekiyorda.

halilcan_29:
MErhaba,
konuyla ilgili tebliğler mevcut...bulduğum bir tebliği sizlerle paylaşayım...

Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.12.1989
Özet: Bedelsiz olarak ticari mahiyette ithal edilen madde ve eşyalar hakkında Tebliğ

Ayrıca konuyla ilgili faydalı bir yazı umarım yararlı olur....
Kolay gelsin....

Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı

1. GİRİŞ

Yurtiçi ticarette işletmeler değişik amaçlarla bir birlerine bedelsiz olarak mal teslim edebilmektedir ler. İç ticarette olduğu gibi benzer nedenlerle dış piyasadan da bedelsiz olarak mal ithal edebiliriz.

Bedelsiz ithalat demek mal için hiçbir ödeme ve masraf yapılmayacağı anlamına gelmez.
Bedelsizden kasıt sadece malı bize veren firmaya ve/veya kişiye mal için bir bedel ödemesi
yapılmaz. Malın taşınması için gerekli nakliye firmamıza ait olabilir. Nakliyenin haricinde sigorta
bedeli, gümrük vergisi v.b. masraflarımız olacaktır.

Bedelsiz ithalat işlemlerinin nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin bilgiler aşağıda örneklerle
açıklanacaktır.

2. BEDELSİZ İTHALAT İÇİN YAPILAN MASRAFLAR VE MUHASEBESİ

2.1. Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Kullanılacak Hesaplar

İthalat işlemlerinde ithal edilen malzemelerin maliyetlerinin oluşturulmasından sonra İthal edilen mal ilgili stok hesaplarına veya masraf hesaplarına atılmaktadır. İthalat maliyetinin oluşturulması amacıyla 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı kullanılmaktadır.

İthalat için ödenen Mal Bedeli, Gümrük Vergisi, Navlun, Sigorta, Gümrük Müşaviri masrafları 159 hesapta toplandıktan sonra 150 İlk Madde Malzeme Hesabı, 153 Ticari Mallar Hesabı gibi hesaplara aktarılmaktadır.

Bedelsiz ithalat işlemlerinde de aynı yöntem uygulanmaktadır. Bedelsiz ithalatla ilgili 159 hesapta biriken masraflar topluca ilgili hesaba aktarılacaktır.

2.2. Bedelsiz İthalat İşleminin Muhasebeleştirilmesi

Bedelsiz ithalatta mal için bir bedel ödememize rağmen, ithal ettiğimiz malı emsal değeri üzerinden malın maliyetini oluşturduğumuz 159 hesaba alırken, 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak yazılmaktadır.

Bedelsiz ithalat için yapılan Gümrük Vergisi, Navlun, Sigorta, Gümrük Müşaviri masrafları 159
hesapta toplandıktan sonra, hesapta toplanan bedelle birlikte ilgili hesaba aktarılmaktadır. Aşağıda durum bir örnekle açıklanmıştır.

Örnek 1:

Çin Halk Cumhuriyeti’nden deneme amaçlı olarak bedelsiz olmak üzere 10 adet elektronik cihaz ithal edilmiştir. Cihazın her birisinin emsal bedeli 500,00 YTL olup %6 Gümrük vergisine tabidir, Gümrük Vergisi Bloke çekle ödenmiştir. İthalatla ilgili diğer masraflar aşağıdaki gibi olup cari hesap çalıştırılmıştır;

Navlun Bedeli 1.200,00 YTL
Sigorta Bedeli 400,00 YTL
Gümrük Müşaviri 200,00 YTL

Çözüm:

Mal Bedeli
= Emsal Bedel x Miktar
= 500,00 YTL x 10 Adet
= 5.000,00 YTL

Gümrük Vergisi
= Rayiç Bedel x Gümrük Vergisi Oranı
= (10 x 500,00 YTL) x %6
= 5.000,00 YTL x %6
= 300,00 YTL Gümrük Vergisi
______________ __________ ______________ _________
159 Verilen Sipariş Avansları Hs............ .............. ........5.000,00
159 01 100 Elektronik Cihazlar Maliyeti Hs.
   679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs............ .............. .............. 5.000,00
   679 01 Bedelsiz İthalat Geliri Hs.
Bedelsiz İthal edilen Elektronik Cihazların Kaydı
______________ __________ ______________ _________

______________ __________ ______________ _________
159 Verilen Sipariş Avansları Hs............ ............2. 100,00
159 01 100 Elektronik Cihazlar Maliyeti Hs.
Gümrük Vergisi....... .............. 300,00
Navlun Bedeli........ .............1 .200,00
Sigorta Bedeli........ .............. .400,00
Gümrük Müşaviri...................200,00
   103 Verilen Çekler Hs............ .............. .............. .............. ........300,00
   103 01 100 Verilen Çekler Hs.

   320 Satıcılar Hs............ .............. .............. .............. .............. 1.800,00
   320 01 100 … Nakliyat Hs............ .............. ..........1.20 0,00
   320 01 200 … Sigorta Ve Ar. Hizm.Hs....... .............. .400,00
   320 01 300 … Gümrük Müşavirliği Hs............ .......... 200,00
10 Adet … Elektronik Cihaz İthalat Kaydı
______________ __________ ______________ _________
153 Ticari Mallar Hs............ .............. .........7.100 ,00
153 01 101 … Elektronik Cihazlar Hs.
   159 Verilen Sipariş Avansları Hs............ .............. ..........7.10 0,00
   159 01 100 Elektronik Cihazlar Maliyeti Hes.
Elektronik Cihazların Stoklara Alınması Kaydı
______________ __________ ______________ _________

Görüldüğü üzere bedelsiz olarak ithal edilen elektronik cihazlar için emsal bedeli üzerinden
hesaplama yapılmış ve 159 hesaba kaydedilmiştir. Daha sonra yapılan masraflar 159 hesapta
toplandıktan sonra, Toplam Tutar 153 hesaba aktarılmıştır.

Alınan 10 adet elektronik cihaz satılmış olup dönem sonu Muhasebe Kaydı aşağıdaki gibidir.
______________ __________ ______________ _________
621 Satılan Ticari Mal Maliyeti Hs............ .............. 7.100,00
621 01 101 … Elektronik Cihazlar Hs.
   153 Ticari Mallar Hs............ .............. .............. .............. ......7.100,00
   153 01 101 … Elektronik Cihazlar Hs.
______________ __________ ______________ _________

Örnek 2:

Fransa’dan üretimde kullanılmak üzere deneme amaçlı olarak bedelsiz 1 Ton Hammadde ithal
edilmiştir. Bedelsiz İthal edilen hammadde Gümrük vergisine tabi değildir. Hammaddenin emsal bedeli 600,00 YTL.’dir. İthalatla ilgili diğer masraflar aşağıdaki gibi olup cari hesap çalıştırılmıştır;

Navlun Bedeli 120,00 YTL
Sigorta Bedeli 60,00 YTL
Gümrük Müşaviri 200,00 YTL

Çözüm:

Mal Bedeli
= Emsal Bedel x Miktar
= 600,00 YTL x 1 Ton
= 600,00 YTL
______________ __________ ______________ _________
159 Verilen Sipariş Avansları Hs............ .............. 600,00
159 01 200 … Hammadde İthalatı Hs.
   679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs............ .............. .............. 600,00
   679 01 Bedelsiz İthalat Geliri Hs.
Bedelsiz İthal edilen Hammaddenin Kaydı
______________ __________ ______________ _________

______________ __________ ______________ _________
159 Verilen Sipariş Avansları Hs............ .......380,00
159 01 200 … Hammadde İthalatı Hs.
Navlun Bedeli........ .......120,00
Sigorta Bedeli........ ........60,00
Gümrük Müşaviri..........200,00
   320 Satıcılar Hs............ .............. .............. .............3 80,00
   320 01 100 Nakliyat Hs............ .............. .............. ..120,00
   320 01 200 Sigorta Ve Ar. Hizm.Hs....... .............. ......60,00
   320 01 300 Gümrük Müşavirliği Hs............ .............. 200,00
Bedelsiz İthal edilen Hammaddenin Kaydı
______________ __________ ______________ _________
______________ __________ ______________ _________
150 İlkmadde ve Malzeme Hs............ ............98 0,00
150 01 150 .. Hammadde Hs.
  159 Verilen Sipariş Avansları Hs............ .............. ...........980 ,00
  159 01 200 … Hammadde İthalatı Hs..
Bedelsiz İthal edilen Hammaddenin Stoklara Alınması Kaydı
______________ __________ ______________ _________

Görüldüğü üzere bedelsiz olarak ithal edilen Hammadde emsal bedeli üzerinden hesaplama
yapılmış ve 159 hesaba kaydedilmiştir. Daha sonra yapılan masraflar 159 hesapta toplandıktan sonra, Toplam Tutar 150 İlkmadde Malzeme Hesabına aktarılmıştır.

İthal edilen Hammdde kullanıldığında yapılacak Muhasebe Kaydı şöyledir.

______________ __________ ______________ _________
710 İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hs............ .....980,00
621 01 101 Elektronik Cihazlar Hs.
   150 Ticari Mallar Hs............ .............. .............. .............. .......980,00
   150 01 150 .. Hammadde Hs.
İlkmadde malzeme kullanımı muhasebe kaydı
______________ __________ ______________ _________

3. SONUÇ

Bedelsiz alış ve satış ticari hayatın bir gereğidir. Bedelsiz alış ve satış yurt içi olabildiği gibi
yurt dışından da yapılabilmektedir. Bedelsiz ithalatın, bedelli ithalattan çok farklı bir yönü yoktur. İşlemler benzerlik göstermektedir.

Bedelsiz ithalatların muhasebeleştirilmesine ilişkin 2 örnek verilerek konu anlatılmaya
çalışılmıştır. Muhasebe kayıtları yapılmıştır.

Ayşe BOSTANCIOĞLU
Serbest Muhasebeci

Çiğdem Kılıç:
tarih çok eski olduğundan gazete sitesinde bulmam çok zor.hangi kanunun tebliği acaba?Ayrıca ilginize çok teşekkür ederim.

Navigasyon

[0] Mesajlar