Fark Faturaları Muhasebe Kayıtları

<< < (8/26) > >>

Şevki Özen:
Fiyat Farkının neden ötürü oluştuğu esas önem taşımakla birlikte..

612 diğer indirimler hesabında takip edilmesini öneririm..

Gelir Tablosunun yorumlanmasındaki yeri bakımından çok daha faydalı olacaktır.

Devrim:
BİZE GÖRE ALINAN FİYAT FARKI FATURALARININ
659.01 DİĞER GİDERLER
659.01.001.ALI NAN VADE FARKI FATURALARI OLARAK

VERİLEN VADE FARKI FATURALARININD A
602.01.DİĞER GELİRLER
602.01.001.VERİLEN VADE FARKI FATURALARI
OLARAK İZLENEBİLİR.

yagmur09:
kiralara fark faturası artı uygulanarak fatura kesilirse nasıl yevmiye kaydı yapılır
---------------------------------------------------------------------------------------------
kdv
---------------------------------------------------------------------------------------------
fark faturası art kdv demek istedim

mhancer:
fiyat farkı faturalarında
mal aldığımız firmaya kestiği faturada muhasebe kayıtları
__________ / __________
320 borç
153 fiyat fark alacak
391 alacak X
__________ / __________

Fiyat farkında doğru kayıt budur.

mal sattığımız firmanın bize kestiği faturada
___________ / ___________
600 borç
191 borç X
120 alacak
__________ / _____________

Mal sattığımız zaman sattığımız firmanın bize kesmiş olduğu fiyat farkı faturası da bu şekildedir.

Ben size 1000,00 YTL + kdv mal sattım.

Kaydım :

-----------------/---------------
120 Hs. .............1 .180,00(B)
........600 Hs............ ....1.000,00 (A)
........391 Hs............ .......180,00 (A)
----------------/----------------

Daha sonra ne yaptınız, siz bana fiyat farkı faturası kestiniz. 100+KDV yani 118 YTL.

Şimdi sonuçta benim size sattığım malın tutarı kaça düşmeliydi ?

900+KDV'ye düşmeliydi.

Aşağıda ki yapacağımız madde ile bu tutara düşer.

----------------/----------------
600 Hs............ 100,00 (B)
191 Hs............ ..18,00 (B)
.............. 120 Hs........118,00 (A)
---------------/---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
4- YURT DIŞI FİRMAYA DÜZENLENECEK FATURADA KDV HESABI VE İŞLEMİN MUHASEBESİ

Aşağıda muhasebe kayıtları üzerinde de izah edildiğinde daha net olarak görülecek olmakla birlikte, söz konusu faturada KDV’nin iç yüzde yöntemi ile hesaplanması bizce KDV matrahının ve KDV indiriminin tam olarak düzeltimi açısından doğru bir yöntem değildir. Fiyat indirimi üzerinden ilaveten KDV hesap edilmelidir.

Örnek: Yurt dışından 100.000 Euro bedelle ithal edilen bir mal için gümrükte 18.000 Euro karşılığı YTL KDV ödenmiştir. Yurt dışı firma daha sonra 1.000 Euro indirim yapmış ve bunu dekont ile yurt içi alıcı firmaya bildirmiştir.

---------------------------------------- / --------------------------------------
153 TİCARİ MALLAR 100.000 (B)
191 İNDİRİLECEK KDV 18.000 (B)
            320 SATICILAR 100.000 (A)
            100 KASA 18.000 (A)
Mal ithalatı
-------------------------------------- / -----------------------------------------
320 SATICILAR 1.000 (B)
                 153 TİCARİ MALLAR 847,45 (A)
                 391 HESAPLANAN KDV 152,55 (A)
….yurt dışı firmasının…..no.lu faturasına yaptığı 1.000 Euro indirim için
düzenlenen …..no.lu fiyat farkı faturasının kaydı
----------------------------------- / ---------------------------------------------

Örneğin yukarıda ki örnek bir yurtdışı işlemden bir örnektir. Burada normalde alıcı tarafından yapılan bir işlem.

Aynı işlemi satıcı tarafından düşündüğünüzde değişecek olay şudur. 153 yerine 600, 191 yerine 391 hesabı koyarsınız. Tabii ki bu fiyatın düştüğü durumlarda alıcı tarafından kesilen faturalar içindir. Fiyatın yükseldiği durumlarda ise fiyat farkı faturası satıcı tarafından kesileceğinden normal bir mal faturası gibi işlenir.

fiyat farkı işlemA firması B firmasına mal satmış..

A-Daha sonra B firması A firmasına Fiyat Farkı Kesmiş Diyelim.

Bu kaydı 2 türlü ele almak gerekir.

1.Kesilen Fiyat farkı faturasına istinaden A firmasının yaptığı kayıt
2. B firmasının yaptığı kayıt

B-Daha sonra A firması B firmasına Fiyat Farkı Kesmiş.

1-Kesilen fiyat farkı faturasına istinaden B firmasının yaptığı kayıt.
2- A firmasının yaptığı kayıt.

Firmanın karşı tarafa düzenlediği fiyat farkı faturası iki nedenden ortaya çıkar;

Ya, alınan bir mal ya da hizmetin fazla fiyatla faturalanmış olması nedeniyle iade amacıyla düzenlenir,

Ya da, önceden kendi düzenlediği faturanın eksik fiyatlanması nedenyle tamamlama amacıyla düzenlenir.

İlk durumda, ilk alınan fatura hangi hesaba işlendiyse, fark faturası o hesabın alacağına kaydedilir,

İkinci durumda da (602 değil) 600 hesabın altına açılacak "Fiyat Farkları" alt hesabına alınır.

Bu arada ilk kesilen fatura durumu gereği 600 değil de, 649 veya 679 hesaba alındıysa, fiyat farkı alt hesabı da aynı hesabın altına açılarak kaydedilir

Mal alındığında yapılan kayıt;

153 - - 10,00
191 - - 1,80
           320 - - 11,80
---------------------/-------------------

Malın fiyatının fazla olması sebebiyle satıcıya fiyat farkı ft. kesildiğinde ise

320 - - 5,90
         153 - - 5,00
          391 - - 0,90
----------------------/----------------------

Ahmet Serdar Tuncel:
        Merhaba ;satmış olduğumuz mal karşılığında daha sonradan alıcıdan tarafımıza kesilen fiyat farkı faturalarının kaydı ;

              611
              191
                      120

         şeklinde olması daha doğru diye düşünüyorum.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa