Fatura Aslının Temin Edilememesi!

<< < (9/9)

Demet Koçer:
tesekkurler... ancak bende faturanin 1.sureti var sadece asli kayip, yine de ilan vermek zorunda miyim ?

Okay Kır:
zaten önemli olan aslı
diğer nüshalar o kadar önemli değildir (müşterinin kullandığı asıldır)

Hasan Bozkurt:
Demet Hanım,

Kestiğiniz faturanın müşteriye gönderdiğiniz birinci nüsha olmadan iptal edemezsiniz.
Müşteri bu nüshayı kaybetmiş ise sizdeki nüshadan fotokopi çekip ASLI GİBİDİR diye yazıp tarih ve imzalanması kaşe varsa kaşelenmesi ve müşteriye verilmesi gerekir. Kestiğiniz faturanın dipkoçanı ( ciltli değilse sizde kalan nüshası )  sizde olduğuna
göre müşterinin bu fatura için kayıp ilanı vermesine de gerek yoktur. Ancak, bu tasdikli fotokopiyi müşteriye verirken sizdeki nüshaya müşterinin kendisine verilen nüshanın kaybolduğu yazılarak tasdikli suretin müşteriye imza karşılığı teslim edilmesi gerekir.

Bu tasdikli fatura fotokopisini müşteriye verdikten sonra müşteriden kestiğiniz faturadaki tutarlar kadar İADE faturası almanız gerekir.
İade faturasında sizin kestiğiniz faturanın tarih ve numarasının not halinde düşülmesi gerekir.
Ör: " .............. .tarih ve .............. ...no.lu faturanız muhteviyatı mal ve hizmetin iadesi için düzenlenmiştir " şeklinde bir ifadenin yazılması gerekir.

Her iki tarafa sıkıntı yaratmadan sorunu bu şekilde çözebilirsiniz.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kaybolan faturanın dipkoçanından çekilecek fotokopisinin faturayı kesen mükellefin bizzat kendisinin ( şirketlerde şirket yetkilisinin ) tasdik etmesi gerekir. Dip koçanın Notere götürülüp dipkoçan çekilen fotokopinin tasdik ettirilmesi de bir seçenektir ancak tasdikte noter zorunluluğu yoktur.

Ancak, kaybolan faturanın fotokopisini Noter veya mükellefin bizzat kendisi ( Şirketlerde yetkilisi ) dışında herhangi bir kişinin tasdik etmesi yasal olarak geçerli değildir. Avukatlar da sadece kendi davalarıyla ilgili belgelerin suretini tasdik edebilirler.

SMMM olarak bize meslek yasamız ve yönetmeliklerimizle, Vergi yasaları,TTK, SGK mevzuatımızla bazı incelemeleri yapma,tespit yapma,raporları düzenleme yetkilerimiz varsa da bu düzenlemeler bize FATURA SURETİ tasdik yetkisi vermez. YMM lerin de böyle bir yetkisi yoktur.

Sevgili Ali ŞAHİN ,
Bu tasdiki yapabileceğimizi belirtmiş iseniz de, bu yasal olarak geçerli olmadığı gibi böyle bir görev ve yetkimizin de bulunmadığını düşünüyorum.

Selam ve sevgilerimle
 

İsmail Panya:
Merhaba
Kaybolan fatura asılları yerine,
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35
Özelgesinde ;
kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Denilmektedir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa