GİDER PUSULASI DÜZENLEME

(1/21) > >>

gurdal67:
selamlar.
bir düğün salonu işletmecisi; işyerinde müzik işini , bağımlı olmadan ,sadece düğün işi olduğunda, dışarıda bu işi seyyar olarak yapan ve herhangi bir mükellefiyet taşımayan müzisyenlere yaptırıyor.bu kiralanan müzisyenlere ödenen ücret gider pusulası ile tevsik edebilir mi.?
edilebilinirse stopaj var mıdır?varsa %? ve muhtasar beyannamede hangi kodda göstermeliyiz?

Hasan Bozkurt:
Merhaba,

Müzisyenlerin faaliyeti serbest meslek faaliyetidir. (GVK Md66/4 ) . Konser veren müzik sanatçıları serbest meslek erbabı sayılırlar.  Ancak; bu faaliyet , süreklilik arzedecek şekilde yapılmaz ise  arızi kazanca girer ve bir yıl içerisinde elde edilen kazançların 2006 yılı için 14.000,00 YTL lık kısmı vergiden istisnadır . Fazla olursa istisna limitini aşan kısmı  arızi kazanç olarak vergilendirili r. ( GVK Md 82 )   .   Arızi olarak böyle bir faaliyette bulunulmuş ise müzisyene ödeme gider pusulası karşılığında yapılabilir.

Müzisyenler bu faaliyeti mutad meslek halinde yani devamlı olarak yapıyorlarsa serbest meslek erbabı olarak vergi dairesinde mükellefiyet tesis ettirmek, serbest meslek kazanç defteri tutmak ve serbest meslek makbuzu düzenleyip düğün salonu sahibine vermek zorundadırlar.  Düğün salonu sahibi de serbest meslek makbuzu istemek ve almak  zorundadır. Müzisyenlerin  bu konser hizmetlerini seyyar olarak yapmaları mükellefiyetleri ni ortadan kaldırmaz. Varsa irtibat bürolarını yoksa ikametgah adresini işyeri adresi olarak göstermeleri gerekir.

Ayrıca; müzisyenlerin kazancı ister serbest meslek kazancına girsin ister arızi kazanca girsin , düğün salonu sahibi yaptığı ödeme üzerinden GVK nun  94/2-b. maddesi uyarınca % 22 stopaj yapmak zorundadır.  Yapılan bu stopajların muhtasar beyannamede 022 koduyla beyan edilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Selam ve sevgilerimle.

gurdal67:
TŞK ÜSTADIM..
İŞİN DOĞRUSU BU..AMA PRATİKTE SEYYAR ÇALIŞAN MÜZİSYENLER GENELLİKLE MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRMİYORLAR.VE HATTA ARIZİ OLARAK BİLE GELİR BEYANLARI YOK.İŞTE BÜTÜN MESELEDE BURDA BAŞLIYOR.GİDER PUSULASI %10 STOPAJ İLE  DÜZENLENMİŞ VE MUHTASAR BEYANNAMEDE 145 VEYA 151 KODU İLE BEYAN EDİLMİŞ..BENİM MÜŞTERİME BUNDAN SONRA BEN %22 STOPAJ VE 022 KOD İLE TEVKİFAT YAPTIRACAĞIM.TEKRAR TEŞEKKÜRLER..

Hasan Bozkurt:
Gürdalcığım merhaba,

% 10 luk stopaj  vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerle ilgilidir. ( 94/13 )  . Vergiden muaf esnaf da 9.maddede sayılmıştır. Bunlar arasında müzisyenler yoktur.   

Bu iş pek arızi olarak yapılmamakla birlikte arıziler neyse sürekli olanlar bu işi profesyonelce yani para kazanmak için yapıyorlar o halde mükellef olmaları gerekir. Yapılan ödemelerden de 94/2-b gereği % 22 stopaj yapılması gerekmekte.

İyi akşamlar

gurdal67:
teşekkür ederim üstadım
saygılar ,iyi akşamalar...

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa