Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları

<< < (2/6) > >>

Hamdi Barışık:
Stoklarl ilgili olarak bir sorum olacak.

Bazı programlarda tic.mal girişi yapılrken yani
153.01.a firması
153.01.001 kesme taşı

153.02.b firması
153.02.001 taşlama taşı

girilirken ona bağlı stok kodu oluşturuyor.
Normalde stok kodları 153 ile aynımı olmalı.
600 ve 610 hes.altına hangi maların  iadesi veya satışını görmek için hes.açmakmı gerek.
600.01 a firması
600.01.001 kesme taşı gibi.
tşk.

Ahmet Serdar Tuncel:
                    Ürün bazında hangi mal grubundan ne kadar satıldığını görmek için 600 hesabın altına alt hesap açılabilir.610 hesabada alt hesap açılarak hangi mal çeşidinin iade edilmiş görmek açısından olabilir.

Şevki Özen:
Stok Kodlarının tek düzen hesap planındaki ticari mallar ile aynı olması zorunlu değildir. Firmanın özel tercihidir.

Ayrıca

Her mal çeşidi için 153 e alt hesap

Her iade mal çeşidi için 610 a alt hesap

Her satılan mal çeşidi için 600 e alt hesap açılması

teorik olarak mümkün olabilirse de pratik olarak uygulama da çok zorluklar yaşanabilir.

Örneğin bizim işlem yaptığımız firmalarda 18000 (on sekizbin)'in üzerinde stok var. O kadar alt hesap açtığımı açmakla kalmayıp bir de sene sonunda kapattığımı düşünemiyorum bile.

Saygılar.

Aslı Açıkbaş:
Herkse slm ;

benim sormak istediğim 192 no.lu diğer kdv hsbnın kullanılma durumu ? Bu hesabı kullananlar sadece mal ve hizmet ihracı nedeniyle kdv iadesi alanlarmı ?  Bu hesap nasıl çalışmakta . . .

halilcan_29:
selam meslektaş,

Konu hakkında, arşivimde saklı bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim...Umarım yararlı olur.... Kolay gelsin....

192 Diğer KDV

Bu hesapta,

Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesi mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen KDV,

İhraç kayıtlı satışlarda tahsil edilmeyen Tecil Edilebilir KDV,

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışta;

“İstisna Belgesi” kapsamında KDV tahsil edilmeden yapılan satışlarda, ihracat istisnasının gerçekleştiği tarihe kadar tahsil edilmeyen KDV,

KDV’nin tahsil edilip iade için çek verildiği durumlarda indirim konusu yapılacak KDV, izlenip kaydedilir.

192- DİĞER KDV hesabının alt hesabının alt hesapları aşağıdaki şekilde açıklanabilir.:

192 01- Teşvik Yatırım İthal KDV,

192 02- Tecil KDV,

192 03- Yolcu Beraberi KDV,

Bu hesapta ;

Teşvikli Yatırım mallarının ithalinde ertelenen KDV,

Ertelenen KDV indirilebilir duruma gelince, bu hesap alacaklandırılıp 392 hesap borçlandırılarak terkin edilir.

İhraç kayıtlı satışlarda, alıcıdan tahsil edilemeyen KDV,

Düzenlenen KDV beyannamesinde , indirimlerden sonra ödeme çıkması durumunda tecil edilip 392 nolu hesapta izlenen KDV bu hesaba alacak verilerek, kalan bakiye iade konu edilir, (malın yurtdışı edilip mal bedeli dövizin gelmesi durumunda)

İade alınacak KDV 193- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR hesabı altında iade alınacak KDV olarak izlenir.

• Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV tahsil etmeden yapılan satışlarda tahsil edilmeyen KDV,

Satışlarla ilgili dönemin beyanname verme süresi içerisinde gümrükten onaylanıp genel ve döviz alım belgesine bağlanan özel fatura KDV’leri ihracat istisnası kapsamına alınır.

Beyanname verme süresinden sonra ulaşan özel fatura KDV’leri ödenmiş oldukları için, ilk beyannamede indirim konusu yapılır.

Yolcu beraberi satışta tahsil edilen ancak onaylı faturanın ibrazı karşılığında gümrükteki bankadan tahsili için çek verilen KDV’de bu hesaptan izlenir.

Onaylı faturanın ibrazı karşılığında çekin ödenmesi durumunda hesaplanan KDV kadar indirim konusu yapılır.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa