[ Personel Bordrosu Uygulamaları ]

<< < (26/49) > >>

halilcan_29:
Merhaba,
Aynen ifade ettiğiniz gibi...
kolay gelsin

tarkan-1980:
Herkese selamlar

Personel 27.02.2009 tarihinde çalışıp istifa etmiştir.

1-27.02.2009 tarihinde çıkan personelin sigorta günü kaç olacak

2-maaşı 27 gün üzerindenmi yoksa 29 gün üzerindenmi hesaplanacak

birde bu sorumun yanında 28 29 ve 31 çeker aylarda sigorta gün hesaplamasını hakkında bilgilendirirs eni sevinirim

mesela şubat 2009'da 1-5'i arası istirahatlı olan personel ssk gün kaç olacak
23 günlük maaşımı kendisine verilecek  gibi........
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ayrıca;
mesela şubat 2009'da 1-5'i arası ÜCRETSİZ İZİNLİ olan personel ssk gün kaç olacak
23 günlük maaşımı kendisine verilecek  gibi........
---------------------------------------------------------------------------------------------
Yardımlarınızı bekliyorum

Saygılar;

halilcan_29:
Merhaba
 
31 GÜNDEN OLUŞAN AYLARDA VE ŞUBAT AYINDA SİGORTA PRİM GÜN SAYISININ BİLDİRİMİNDEKİ TEREDDÜT

Şubat ayında ve otuz bir günden oluşan aylarda çalışanların sigorta prim gün sayılarının kuruma bildirilmesind e uygulayıcılar arasında tereddütler hasıl olduğu gözlenmektedir. Hangi sektör de çalışan olursa olsun her şeyden önce çalışanın aylıkçı mı? Yoksa gündelikçi mi? Olduğu tespit edilmeli ve akabinde ücret bordrosu ve prim hizmet bildirim belgeleri düzenlenmelidir.

Bir işçi aylıkçı olarak çalışıyor ise;aylık ücret için uygulanacağı ayın uzunluğu önemli değildir. Burada dikkat edilmesi gereken konu bir ayın ölçü olarak alınmasıdır. Bu ay ; 28,29.30 ve 31 gün olabilir. İşçi izinli veya diğer nedenlerle mazeretli olduğu günlerde dahi aylığı tam olarak ödenmesi gerekir. Yevmiye usulü ile çalışana bakacak olursak da ; işçi ayda kaç gün çalışmış ise bugün sayısı ile günlük ücretinin çarpımı sonucu açığa çıkan meblağ maaş olarak ödenmelidir.

Şimdi gelelim çalışılan günlerin sigorta hizmet bildirim belgesiyle kuruma bildirilmesine;
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu bu konu ile ilgili düzenleme getirmiştir. Şöyle ki;

Şubat ayında 28,29 gün çalışan veya otuz bir çeken aylarda 31 gün çalışan bir işçi de kuruma 30 gün üzerinden bildirilecekti r. Otuz bir gün çalışan bir işçinin 31 günlük yevmiyesi 30 'a bölünür,bulunan günlük yevmiye 30 ile çarpılır çıkan meblağ belirlenen belge ve zamanda kuruma bildirilir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 77 / VIII. Maddesinde “Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları aynı zamanda bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir.”denilmektedir. Dolayısıyla;

a)- Aylık ücretli çalışan bir işçi için ayın 28-29-30-31 gün çekmesi önemli değildir. Çünkü;her halükarda çalışanın aylık prim hizmet günü kuruma 30 gün olarak bildirilecekti r.

b)- Günlük ücret üzerinden çalışan bir işçi için ,31 günden oluşan aylarda işçi maaş bordrosunda çalışma günü 31 gün olacak ancak bu işçinin aylık prim hizmet belgesi ile ayın kaç günden oluştuğuna bakılmaksızın 30 gün üzerinden kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Şubat ayında ise;ücret bordrosunda 28 gün çalışma süresi gözükecek ancak aylık prim hizmet belgesiyle kuruma 30 gün bildirilecekti r.

Örneğin;31 gün çeken bir ayda 15 gün raporlu olan bir sigortalı aylık hizmet prim bildirgesi ile kuruma kaç gün çalışma bildirecektir.?

Sosyal Güvenlik Kurumu fiili uygulamalarında aylıktan çalışma olduğu aylarda çalışma gün sayısının 30 gün,eksik çalışma olduğu aylarda ise;aylık gün sayısından fiili çalışılmayan gün sayısının çıkarılması yoluyla bulunacak gün sayısının kuruma bildirilmesi gerektiğini belirtmektedir örneğimize bakarsak ve İfadeyi de matematiksel olarak açıklarsak,

Aylık gün sayısı – Çalışılmayan gün sayısı : Bildirime esas gün sayısı
    31 gün          -        15 gün              :          16 gün

Dolayısıyla 31 gün çeken bir ayda 15 gün raporlu olan bir işçi için işveren aylık sigorta hizmet belgesiyle kuruma 16 gün çalışma bildirmelidir.
Uygulayıcıların tereddüte düşmemeleri için bilgi almaları ileride bir mağduriyete düşmelerini engelleyecekti r.

SMMM Fatih Ruhi KARAKUŞ

tarkan-1980:
Teşekkürler Ali Şahin;

typhoon_1980:
Merhaba,

Personellin ocak ayında 1 gün devamsızlık yapması durumunda ssk sı 30 gün üzerinden mi yoksa 29 gün üzerinden mi gösterilir ? konuya ilişkin olarak açıklayıcı bir kaç örnek rica ediyorum. Özellikle şubat ayı için de.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa