İŞÇİ GİRİŞ / ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

<< < (83/105) > >>

baris71:
Arkadaşlar merhaba bi sorum olcak,
Ocak ayında bi taseron dosyası actırmıştık.onun şifreleride gec geldiği için işçi girişlerini iadeli taahhütlü olarak göndermiştik. işe girişler 05 tarihliydi.biz girişleri 02 olarak düzenledik.o tarihte postaya verdik şimdi bize ceza geldi gec bildirimden dolayı onların bize gönderdiği kagıtta bildirim tarihi 07 olarak yazıyor.biz şimdi işe girişlerin ve iadeli taahhütlü posta kagıtlarının fotokopisini aldık.onları gönderecez ama birde dilekçe yazmamız gerekiyormuş işte su kanunun şu maddesine uygun gibilerinden. yardımcı olabilirmisini z. şimdiden saolun.

halilcan_29:
Sayın MEslektaş,

Konuyla ilgili bulduğum bir yazıyı sizlerle paylaşayım, umarım faydası olur....kolay gelsin...

Alıntı

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

A- YENİ AÇILAN İŞYERİ DOSYASINDAN ALT İŞVERENİN BİLDİRİMDE BULUNMASI DURUMUNDA İŞE GİRİŞLERİN HANGİ SÜREDE YAPILACAĞI

İşverenlerin ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde yani ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan işyerlerinde ilk işe başlatılan sigortalıları (işyeri bildirgesinde “sigortalı sayısının” sorulduğu kısımda belirtilen sayıdaki sigortalılar) işe başlatıldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgesiyle doğrudan Kurum ünitesine bildirme veya taahhütlü, iadeli taahhütlü posta ya da Acele Posta Servisi (APS) aracılığı ile işe giriş bildirgelerini Kurum’a gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır (1).
Asıl işverenin işyeri bildirgesinde işe başlatılacağını belirttiği sigortalıların bir kısmını kendisi bildirip bu sayıdan geriye kalan sigortalıları da asıl işverenden iş alan aracının (alt işverenin) bildirmeyi öngörmesi durumunda, alt işverenin getirdiği sigortalılar için bu bir aylık bildirim süresinin aynen geçerli olup olmadığı tereddütlü konulardandır. Asıl işverenin işyeri bildirgesinde işe başlatılacağını belirttiği sigortalıların bir kısmını kendisi bildirip bu sayıdan geriye kalan sigortalıları da asıl işverenden iş alan aracının (alt işverenin) bildirmeyi öngörmesi durumunda, alt işverenin getirdiği sigortalıların işe başladıkları tarihten başlamak üzere bir ay içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kurum’un ilgili ünitesine bildirmesi gerekmektedir. Ancak asıl işverenin işyeri bildirgesinde işe başlatılacağını belirttiği sayıdaki sigortalıların tamamının bildirilmiş olması durumunda artık alt işveren tarafından çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirgesi verme süresi, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten bir gün öncesi olacaktır. Bu halde aracı tarafından işe alınacak sigortalıların da çalıştırılmaya başlanılacak tarihten bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kurum’un ilgili ünitesine bildirmesi gerekecektir.

B- PAZAR VE PAZERTESİ GÜNÜ İŞE BAŞLAYAN SİGORTALILARIN BİLDİRİM SÜRESİNİN NASIL BELİRLENECEĞİ

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 9. maddesinde 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı Yasa ile yapılan ve 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik sonucunda işverenlere çalıştıracakları kimseleri en geç işe başlatmadan önce örneği Kurum tarafından hazırlanacak işe giriş bildirgesiyle doğrudan Kurum ünitesine bildirme veya normal, taahhütlü, iadeli taahhütlü posta ya da Acele Posta Servisi (APS) aracılığı ile gönderme yükümlülüğü getirilmiştir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin Kurum’a verilme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda, bildirge verme süresi tatili izleyen ilk iş günü sona ermiş sayılmaktadır. Bu nedenle Pazar ve Pazartesi günleri işe başlayan sigortalının işe giriş bildirgesinin Pazartesi günü itibariyle Kurum’a verilmesi mümkün bulunmaktadır (2).

Pazar veya Pazartesi günleri işe başlatılan sigortalıların daha önceden sigorta sicil numaralarının olması durumunda işe giriş bildirgeleri Internet ortamında da Kurum’a verilebildiğinden, internet ortamında da tatil söz konusu olmadığından artık Pazar ve Pazartesi günü işe girilip girilmediğinin önemi kalmadığı düşünülebilir. Ancak, sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerini n internet ortamında alınması, işverenlerin isteğine bırakıldığından, (3) Pazar ve Pazartesi günleri işe başlayan sigortalının işe giriş bildirgesinin Pazartesi günü itibariyle Kurum’a verilmesi halen mümkün bulunmaktadır."

dilek:
merhaba herkese kolay gelsin ben 28.10.09 tarihli işçi girişi yaptım yalnız daha önce çalıştığı yerde milli eğitim istifasını kabul etmemiş ve iptal etmem gerekiyor. nasıl iptal etmeliyim ?internetten iptal edebilir miyim?

SEV-AL:
Merhaba Dilek Hanım,
   28/10/2009 tarihi itibariyle işçinin çıkışını yaparsanız sorununuz hallolmuş olacak.1 gün fazladan sigorta primi ve stopaj yatırmış olacaksınız sadece..

Ramazan Yurttapan:
Dilek hanım merhaba zaten artık işçi giriş ve çıkışları internetten üzerinden yapılıyor sgk.gov.tr e bildirge bölümünden sigortalı çıkışını yapbilirisiniz aynı gün çıkış yapın sakıncası yok .

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa