Geçmiş Dönemlere Ait Muhtasar Beyannamelerde Damga Muafiyeti!

(1/1)

Muammer Kayar:
TÜRMOB ve İSMMMO'dan

Alıntı

ODALARIMIZA VE  ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince geçmiş dönem muhtasar beyannamelerin de ücret  ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim bölümündeki istihkak sahiplerine ait TC kimlik veya vergi kimlik numarası olmayanlar için istenen düzeltme beyannameleriy le ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde damga vergisi ödenmeksizin düzeltme beyannamesi gönderilmesine olanak sağlanmıştır.

Beyanname düzenleme programında (e-beyanname) "damga vergisinden muaftır" seçeneği işaretlendiğinde damga vergisi tahakkuk etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

gaip:
MUAFİYET ÇIKMADAN ÖNCE GÖNDERDİĞİMİZ MUHTASARLARIN DAMGA VERGİLERİ NE OLACAK

halilcan_29:
Selam,
Sn. Ramazan arkadaşıma ilave olarak, odamızın konuyla ilgili yazısını sizlerle paylaşayım.....

Alıntı

Değerli üyemiz,

Bilindiği üzere Vergi İdaresi ülke genelinde Muhtasar Beyannameler üzerinde inceleme yapmaktadır.

İlimizde bulunan Vergi Dairesi Müdürlükleri mükellefleri veya meslek mensuplarını telefon ile arayarak E-Beyanname olarak verilen muhtasar beyannamelerin  “Ücret ve ücret Sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim" Bölümündeki istihkak sahiplerine ait TC kimlik veya Vergi kimlik numarası olmayanlar için düzeltme beyannameleri istenmektedir.

Düzeltme beyannameleri için damga vergisi tahakkuk ettirilmektedi r. Düzeltmelerde tahakkuk eden damga vergisi Türmob'un ve Odamızın girişimleriyle kaldırılmıştır.

Düzeltmelerde Damga vergisi ödememek için İlgili muhtasar beyanname düzeltilmiş şekli ile yeniden hazırlanacak, “ÖZEL ONAY" Şekli ile yollanacaktır.  Bu işlem için; KSS+DZT+DVM kutucukları işaretlenmek suretiyle Damga Vergisiz tahakkuk alınacaktır.

Düzeltme işlemi için vergi dairesi mükellefe yazı göndermiş ise; Bu yazıya 15 gün içinde cevap verilecektir. Verilecek cevapta istenen düzeltmenin E-Beyanname sisteminde yapıldığı ifade edilecektir. Gelen yazıya yazılı yanıt verilmez ise; Vergi Dairesi Özel Usulsüzlük cezası kesecektir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımızla,

Yahya Arıkan
Başkan

Navigasyon

[0] Mesajlar