Mükellefiyetin Re'sen Terkini Hk.

(1/1)

lutfuaxu:
sevgili dostlar; Resen kapanış ne demektir? Yasal olumsuzlukları nelerdir ? Resen kapanışı yapılmış firma ortağının karşılacağı problemler nelerdir ? İlginize şimdiden teşekkür eder, krizsiz günler dilerim.

Ramazan Yurttapan:
Merhabalar
Resen kapanış demek vergi dairesinin kapanış işlemini bizzat mükellefin işyerinde olduğunu tespit edemedeğinden dolayı yaptığı idari bir işlemdir.Vergi dairesi yoklama memuru gönderir mükellefin işyeri adresine memur öyle bir işyerinin o adreste olmadığını tespit ederse ve mükellefiyet işlemleri belli bir süre zarfında yerine getirilmemişse vergi dairesi resen kapanış yapar.Ama ilerde nasıl problemle karşılaşır inanın hiç denk gelmedim genelde bu tür kapanış yapan mükellefler uzun zaman ticaretten uzak kalırlar.İyi günler dilerim.

Muammer Kayar:
İdare tarafından mükellefiyetin re'sen terkini sadece terkin sonrası vergisel yükümlülükleri ortadan kaldırır, yani beyanname bildirim vb. yükümlülükler ortadan kalkacaktır.

Ancak, terkin öncesi oluşan vergi borçları ile ilgili olarak gecikme zammı ve takip işlemleri devam edecektir.

Alıntı

2004/13 SERİ NOLU UYGULAMA İÇ GENELGESİ

“İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Bu durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir."

jack71:
Selamlar,

"Ancak, terkin öncesi oluşan vergi borçları ile ilgili olarak gecikme zammı ve takip işlemleri devam edecektir " demişsiniz.

Bunun, resen kapanışı yapılan mükellefleri üzerindeki yasal yaptırımları neler olabilir acaba?

suat08:
İşletmenin veya şirketin vergi dairesi tarafından resen terkinin yapılması mevcut borçları durdurmaz arkadaşım,geçmiş dönemdeki borçlar yüzünden kişi veya ortaklar takibe alınırlar banka hesaplarına varsa taşıtlarına bloke konulur,vergi borcu belli bir miktarı aşıyorsada yurt dışı çıkış yasağı bile verilir.
Vergi dairesinin resen terk yapabilmesi içinde muhasebeci tarafından işletmenin vergi beyannamelerin in verilmemiş olması lazımdır ki,vergi dairesi zaten bunun üzerine mükellefe ulaşamazsa resen terkini yapar,mükellefe ulaşırsa ki öncelikle ihbarnameler gönderiri beyana çağrı yapar,ulaşamazsa ozaman resen terk yapar.

Navigasyon

[0] Mesajlar